کتاب اسرار برنامه‌نویسی

این کتاب با بیان ساده‌ی اسرار برنامه‌نویسی سکوی پرتاب افرادی می شود که هیچ‌گونه آشنایی با زبان‌های برنامه‌نویسی ندارند ولی تصمیم گرفته‌اند به جامعه برنامه‌نویسان بپیوندند. همچنین پشت صحنه کدهای نوشته شده به برنامه قابل اجرا را نشان می‌دهد و شما را با موضوعات مشترکی که در کلیه زبان‌های برنامه‌نویسی وجود دارد آشنا می‌کند.

80,000 تومان